Welke vogels krijgen vogelgriep?

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die zowel dieren als mensen treft.

Besmettelijk?

Vogelgriep is zeer besmettelijk en verspreidt zich snel onder vogels. De ziekte kan zich verspreiden door direct contact met besmette dieren, maar ook via de lucht of via besmet voer en water.

Hoewel vogelgriep hoofdzakelijk een bedreiging vormt voor vogels, kunnen ook mensen besmet raken. Bij mensen kan contact met besmette vogels of het inademen van besmette deeltjes leiden tot infectie.

Het risico op menselijke infecties blijft echter laag, tenzij je nauw contact hebt met besmette vogels.

Gevolgen voor dieren en mensen

Vogelgriep kan ernstige gevolgen hebben voor zowel dieren als mensen. Voor dieren, vooral pluimvee zoals kippen, eenden en kalkoenen, kan de ziekte leiden tot ernstige ziekte en sterfte.

Ook watervogels, hoenderachtigen en andere vogelsoorten kunnen worden getroffen. Bij mensen is er een risico op besmetting door direct contact met besmette vogels of hun uitwerpselen.

Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en de verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Gevoelige Dieren voor Vogelgriep

Wilde vogelsoorten en zoogdieren kunnen gevoelig zijn voor vogelgriep.

Wilde Vogelsoorten

Wilde vogelsoorten die gevoelig zijn voor vogelgriep zijn onder andere:

 

 • Pluimvee
 • Kippen
 • Eenden
 • Kalkoenen
 • Watervogels
 • Hoenderachtigen
 • Fazanten
 • Kwartels
 • Parelhoenders
 • Ganzen
 • Zwanen
 • Struisvogels
 • Meeuwen
 • Steltlopers

 

Zoogdieren

Voorkomen van vogelgriep

- Vogelgriep kan worden voorkomen door vaccinatie van pluimvee.

- Het gebruik van antibiotica kan ook helpen bij het voorkomen van vogelgriep.

Vaccinatie

Vaccinatie is een belangrijk middel om vogelgriep te voorkomen. Door pluimvee zoals kippen, eenden en kalkoenen regelmatig te vaccineren, kan de verspreiding van vogelgriep onder controle worden gehouden.

Ook andere vogels zoals watervogels, hoenderachtigen, fazanten en ganzen kunnen worden gevaccineerd. Het vaccin helpt het immuunsysteem van de vogels te versterken, waardoor ze beter beschermd zijn tegen het virus.

Het is belangrijk om regelmatig de vaccinatiestatus van je vogels te controleren en indien nodig een dierenarts in te schakelen voor advies en vaccinaties.

Gebruik antibiotica

Antibiotica worden soms gebruikt om vogels te behandelen die besmet zijn met vogelgriep. Antibiotica kunnen helpen bij het bestrijden van bacteriële infecties die kunnen optreden als gevolg van de ziekte.

Het is echter belangrijk op te merken dat antibiotica geen effect hebben op virale infecties zoals vogelgriep zelf. Daarom is het essentieel om het gebruik van antibiotica alleen te reserveren voor gevallen waarin bacteriële complicaties optreden.

Het juiste gebruik van antibiotica is van vitaal belang om antibioticaresistentie te voorkomen en ervoor te zorgen dat deze medicijnen effectief blijven wanneer ze nodig zijn.

Uitbraken van Vogelgriep

In Nederland is er recentelijk een uitbraak geweest van aviaire influenza A (H5N8) bij verschillende pluimveebedrijven.

Risico’s voor honden en katten

Honden en katten kunnen ook risico lopen bij een uitbraak van vogelgriep. Hoewel ze minder vatbaar zijn voor het virus dan vogels, kunnen ze nog steeds geïnfecteerd raken als ze in contact komen met besmette vogels of hun uitwerpselen.

Het is belangrijk om te voorkomen dat honden en katten in de buurt komen van zieke of dode vogels, en om hygiënepraktijken te volgen zoals regelmatig handen wassen na het hanteren van vogels.

Als uw huisdier symptomen vertoont zoals lusteloosheid, ademhalingsproblemen of diarree, neem dan contact op met een dierenarts. Het is ook verstandig om uw huisdieren up-to-date te houden met hun vaccinaties om hen tegen vogelgriep te beschermen.

Nieuwe type vogelgriep in China

Er is recentelijk een nieuw type vogelgriep ontdekt in China. Dit nieuwe virus, bekend als aviaire influenza A (H5N8), heeft al geleid tot uitbraken bij pluimveebedrijven. Het is belangrijk om alert te blijven op deze ontwikkeling en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van deze vogelgriep te voorkomen.

Uitbraak aviaire influenza A (H5N8) bij pluimveebedrijven

In Nederland hebben recentelijk verschillende pluimveebedrijven te maken gehad met een uitbraak van aviaire influenza A (H5N8). Dit vogelgriepvirus kan ernstige gevolgen hebben voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen.

Het virus verspreidt zich gemakkelijk tussen vogels en kan leiden tot ziekte en sterfte. Het is daarom belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de gezondheid van pluimvee te beschermen.

Conclusie

Sommige vogelsoorten zijn gevoeliger voor vogelgriep dan andere. Pluimvee zoals kippen, eenden, en kalkoenen zijn bijzonder vatbaar. Ook watervogels zoals ganzen en zwanen hebben een verhoogd risico.

Het is belangrijk om alert te blijven op mogelijke uitbraken en de juiste maatregelen te nemen om de verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wat betekent de term 'vogelgriep'?

Vogelgriep, ook bekend als aviaire influenza of hoogpathogene aviaire influenza, is een vogelziekte veroorzaakt door het vogelvirus HN.

Welke vogels krijgen voornamelijk vogelgriep?

Zowel watervogels als gevogelte zoals kippen kunnen besmet raken met vogelgriep.

Kan vogelgriep zich verspreiden naar andere dieren?

Ja, vogelgriep kan zich verspreiden naar andere dieren en resulteert dan in een dierenbesmetting.

Wat zijn de symptomen van vogelgriep bij vogels?

Symptomen van deze vogelinfectie of pluimveeziekte kunnen variëren van milde ziekteverschijnselen tot ernstige aandoeningen zoals vogelpest.

Hoe kan de verspreiding van het influenzavirus onder vogels worden voorkomen?

Preventieve maatregelen omvatten goede hygiëne, controle op symptomen van ziekte bij gevogelte en snelle reactie in geval van een mogelijke vogelepidemie.