Welke vogels moeten geringd worden?

Ben je een vogelliefhebber en vraag je je af welke vogels geringd moeten worden? In de wereld van vogelkweek is ringen een essentieel onderdeel, dat helpt om de oorsprong en soort van de vogels te identificeren.

Deze blog zal je helpen begrijpen welke vogels een ring vereisen, wat de ringplicht inhoudt en hoe je de juiste ringmaat voor jouw vogels kunt vinden. Duik in deze gids en ontdek meer over de fascinerende wereld van het ringen van vogels!

Waarom moeten vogels worden geringd?

Vogels moeten worden geringd vanwege de ringplicht voor beschermde vogels en om informatie te verzamelen over hun populaties en trekroutes.

Ringplicht voor beschermde vogels

De ringplicht voor beschermde vogels is cruciaal en wordt nauwlettend gecontroleerd. Als beschermde vogels zonder ring worden aangetroffen, kunnen zware sancties volgen. De ring toont aan dat de vogel legaal in bezit is en niet uit de natuur is weggehaald.

Het ringen moet gebeuren door erkende kwekers of organisaties. Door het juiste ringproces te volgen, helpen we niet alleen de vogelpopulaties in stand te houden, maar beschermen we ook hun welzijn en het milieu.

Bij afwezigheid van een ring kan een algemeen vermoeden ontstaan dat de vogel illegaal uit de vrije natuur is gehaald. De ringplicht draagt zo bij aan het behoud van onze inheemse en beschermde vogelsoorten.

Eisen aan de pootring

Voor het ringen van vogels gelden er specifieke eisen met betrekking tot de pootring. De pootring moet voldoen aan bepaalde criteria om effectief te zijn. Zo moet de ring bijvoorbeeld de juiste maat hebben en goed passen om de poot van de vogel.

Daarnaast moet de ring gemaakt zijn van duurzaam materiaal dat niet kan roesten of loslaten. Ook moeten de gegevens op de ring duidelijk leesbaar zijn, zodat de vogel geïdentificeerd kan worden.

Het is belangrijk om aan deze eisen te voldoen om ervoor te zorgen dat het ringen van vogels goed wordt uitgevoerd en dat de informatie op de ring correct is.

Aanvraagprocedure voor pootringen

Hoe vraag je pootringen aan voor jouw vogels? Hier is een eenvoudige stap-voor-stap handleiding:

 

 1. Zoek uit welke maat pootringen je nodig hebt voor jouw vogels.
 2. Neem contact op met erkende vogelbonden om pootringen te bestellen.
 3. Vul het aanvraagformulier in met de benodigde informatie, zoals je naam, adres en het aantal pootringen dat je wilt bestellen.
 4. Stuur het ingevulde formulier samen met de betaling naar de vogelbond.
 5. Wacht op bevestiging van de bestelling en de levering van de pootringen.
 6. Zorg ervoor dat je een goede administratie bijhoudt van het gebruik van de pootringen, inclusief welke ringen aan welke vogels zijn toegekend.

 

Welke vogels moeten worden geringd?

Vogels gedefinieerd in bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming moeten worden geringd.

Vogels gedefinieerd in bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming

In de bijlage 6 van de Regeling natuurbescherming worden verschillende vogelsoorten gedefinieerd die moeten worden geringd. Dit omvat zowel Europese cultuurvogels als beschermde vogels.

Het ringen is vooral belangrijk voor jonge vogels, omdat het hen helpt te identificeren en hun migratiepatronen te volgen. Het ringen van volwassen vogels kan ook nuttig zijn bij het verzamelen van gegevens over hun levensduur en overlevingskansen.

Het identificeren van deze vogels met een pootring is een belangrijke tool voor het monitoren van hun populaties en het behouden van hun habitat.

Leeftijd waarop vogels moeten worden geringd

Vogels moeten worden geringd op een specifieke leeftijd om ervoor te zorgen dat ze goed worden geïdentificeerd en gevolgd kunnen worden. Voor de meeste vogelsoorten is de beste tijd om ze te ringen wanneer ze nog jong zijn, meestal tussen de 7 en 14 dagen oud.

Op deze leeftijd zijn de poten van de vogels nog flexibel en kunnen ze gemakkelijk door de pootring heen glippen. Het is belangrijk om de juiste maat pootring te gebruiken, zodat deze niet te strak zit of te los komt te zitten naarmate de vogel groeit.

Door vogels op jonge leeftijd te ringen, kunnen we belangrijke informatie verzamelen over hun migratiepatronen, populatiedynamiek en overlevingskansen.

Hoe vind je de juiste maat pootring voor jouw vogels?

Om de juiste maat pootring voor jouw vogels te vinden, moet je verschillende ringmaten vergelijken en rekening houden met eventuele uitzonderingen.

Verschillende ringmaten en uitzonderingen

Verschillende vogelsoorten vereisen verschillende ringmaten. Hieronder vindt u een tabel die de gangbare ringmaten en de uitzonderingen voor specifieke vogelsoorten laat zien.

 

Vogelsoort Standaard ringmaat Uitzondering
Grasparkiet 4 mm N/A
Roodborst 2.5 mm N/A
Blauwe ekster 7 mm N/A
Papegaai 11-20 mm Afhankelijk van de grootte en soort
Zwaluw 5 mm N/A

Bij sommige vogels, zoals papegaaien, kan het nodig zijn om een grotere ringmaat aan te vragen, afhankelijk van de grootte en soort van de vogel. Raadpleeg altijd een vogelspecialist of een erkende vogelbond voor advies over de juiste ringmaat voor uw vogel.

Procedure voor het aanvragen van een grotere ringmaat

Wil je een grotere ringmaat voor jouw vogels aanvragen? Hier is hoe je dat kunt doen:

 

 1. Neem contact op met de erkende vogelbond waarbij je bent aangesloten.
 2. Vraag naar de procedure voor het aanvragen van een grotere ringmaat.
 3. Zorg ervoor dat je alle benodigde formulieren en documenten hebt, zoals bewijs van lidmaatschap bij de vogelbond.
 4. Vul het aanvraagformulier in en voeg alle vereiste documenten toe.
 5. Stuur de aanvraag naar de juiste persoon of afdeling binnen de vogelbond.
 6. Wacht op bevestiging en instructies over hoe verder te gaan met het verkrijgen van de grotere ringmaten.
 7. Volg eventuele verdere instructies op en zorg ervoor dat je alle nodige stappen neemt om de grotere ringmaten te ontvangen.

 

Waar en hoe kun je pootringen bestellen?

Je kunt pootringen bestellen via erkende vogelbonden en door de vereiste administratie bij te houden.

Erkende vogelbonden

Er zijn verschillende erkende vogelbonden waar je pootringen kunt bestellen voor het ringen van vogels. Deze bonden hebben vaak een administratie waarin je jouw bestellingen en gegevens kunt bijhouden.

Door pootringen te bestellen bij erkende vogelbonden, kun je er zeker van zijn dat de ringen voldoen aan de juiste kwaliteitseisen. Zo kun je ervoor zorgen dat de vogels op een veilige en effectieve manier worden geringd.

Administratie bijhouden

Het bijhouden van een goede administratie is essentieel bij het ringen van vogels. Hier volgen enkele belangrijke punten om te onthouden:

 

 • Noteer nauwkeurig de gegevens van elke vogel die wordt geringd, waaronder soort, leeftijd, geslacht en datum van ringen.
 • Houd ook bij waar de vogel is gevangen en in welk gebied deze wordt vrijgelaten.
 • Zorg ervoor dat je een goed systeem hebt om de informatie over elke vogel op te slaan en te organiseren, zodat je deze gemakkelijk kunt raadplegen wanneer dat nodig is.

 

Conclusie

Welke vogels moeten worden geringd? Het ringen van vogels is verplicht voor beschermde vogelsoorten volgens de Regeling natuurbescherming. Het is belangrijk om jonge en volwassen vogels te identificeren en te monitoren door middel van pootringen.

Door het ringen van vogels kunnen we waardevolle informatie verzamelen over hun gedrag, verspreiding en overleving.

Veelgestelde vragen

Welke vogels moeten geringd worden?

Vogelsoorten zoals de ringmus, Europese cultuurvogels en de kanarie moeten vaak geringd worden voor identificatie en registratie.

Waarom moeten sommige vogels geringd worden?

Het ringen van vogels is noodzakelijk om hen te volgen tijdens de vogeltrek en voor kweek doeleinden. Het helpt ook bij het identificeren van bepaalde soorten.

Wat is een gesloten pootring en waarom is die belangrijk?

Een gesloten pootring is een vaste voetring die niet kan worden verwijderd zonder de ring te breken. Deze is nuttig om bepaalde vogelsoorten te identificeren en te registreren.

Is het ringen van vogels verplicht?

Ja, voor bepaalde soorten zoals Europese cultuurvogels en andere beschermde soorten is het pootringen verplicht volgens de wet.

Wat moet ik doen als ik een vogel vind met een voetring?

Als je een vogel met een voetring vindt, betekent dit dat de vogel geregistreerd is. Het is best om contact op te nemen met de lokale autoriteiten om hen hierover te informeren.